Osiem gmin z terenu powiatu łukowskiego podpisało umowę w sprawie opracowania i realizacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030”. To międzygminne porozumienie określa zakres współpracy Lidera i Partnerów oraz zasady realizacji
i finansowania przedsięwzięć wynikających z partnerstwa.

  Do podpisania dokumentu doszło 2 czerwca. Podpisy od nim złożyli przedstawiciele miast Łuków i Stoczek Łukowski oraz gmina: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Stoczek Łukowski i Wojcieszków. Liderem koordynującym działania samorządów będzie miasto Łuków. Pierwszym zadaniem zaś będzie opracowanie strategii na lata 2020 – 2030”. Jest to dokument niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Porozumienie miedzy gminne będzie obowiązywało do 31 grudnia 2030 roku.