Członkowie PCK w Łukowie zapraszają osoby w wieku od 15 do 29 lat, do udziału w projekcie „Aktywni na 100 lat”. To szansa na znalezienie się w grupie osób, które angażują się w niesienie pomocy potrzebującym.

   Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzi rekrutację do II tury projektu. „Aktywni na 100 lat”. Poszukiwane są osoby, które lubią wyzwania, chcą brać udział w ciekawych szkoleniach i podnosić swoje szanse na znalezienie dobrej pracy w przyszłości. Aby móc zgłosić swój akces do projektu wystarczy wejść na stronę www.pck.lublin.pl/zostan-wolontariuszem. Tam znajdują się szczegółowe informacje o projekcie i formularz zgłoszeniowy.