W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Puławach zmarła, pochodząca z powiatu łukowskiego, 60-letnia pacjentka z infekcją COVID-19. Pacjentka została przyjęta do szpitala z szeregiem chorób współistniejących.

  Pacjentka od poniedziałku 18 maja, przebywała na oddziale wewnętrznym łukowskiego szpitala. Po wykryciu u niej koronawirusa została przetransportowana do szpitala w Puławach, gdzie niestety zmarła.

   Postępując zgodnie z procedurami związanymi ze stanem epidemii w Polsce, dyrektor Mariusz Furlepa zdecydował o zamknięciu na tydzień oddziału wewnętrznego.