Władze gminy Stanin stanęły przed pytaniem z jakich środków pokryć koszty podwyżek dla nauczycieli. Rozważane jest zaciągnięcie kredytu lub rezygnacja z niektórych inwestycji.

  Jak informuje nas Sebastian Ignaciuk, dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Staninie, wydatki na oświatę systematycznie rosną. W 2019 roku do subwencji oświatowej należało dołożyć około 7 mln zł. Na pensje nauczycieli przeznaczono w minionym roku blisko 14,5 mln zł. W tym roku do subwencji dołożono prawie 10 mln zł, a jeszcze konieczne będzie wygospodarowanie kolejnych 750 tys. zł, aby od września móc zrealizować podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli.

  Wysokie koszty funkcjonowania oświaty w gminie Stanin generuje również utrzymywanie siedmiu szkół. Są placówki, w których klasy liczą tylko trzech uczniów. Jak podkreśla dyrektor Ignaciuk w takiej sytuacji konieczne są radykalne kroki, i jak nas informuje, nieuniknione będzie zamknięcie Szkoły Podstawowej w Jonniku.

  Obecnie w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Staninie rozpoczynają się prace nad planowaniem wydatków w przyszłym roku szkolnym. Organ prowadzący zamierza nadal utrzymywać wysoką liczbę zajęć specjalistycznych prowadzonych m.in. przez pedagogów, psychologów i logopedów. Jak zapowiada dyrektor Ignaciuk, mogą jednak pojawić się ograniczenia etatów. Wynika to z przerostu zatrudnienia w niektórych placówkach w stosunku do zapotrzebowania. „Jeżeli osoby, które posiadają możliwość przejścia na zasłużoną emeryturę i zechcą skorzystać z tego przywileju wykazując się solidarną postawą w stosunku do swoich młodszych koleżanek i kolegów, wówczas ograniczenia nie będą bolesne” – podkreśla dyrektor Zespołu.

  Podsumowując niełatwą sytuację związaną z finansami oświaty, dyrektor Ignaciuk mówi: „Samorządy różnie sobie radzą, oszczędzają na inwestycjach, korzystają z kredytu czy obligacji. Należy pamiętać, że samorząd działa na rzecz większości, a nie mniejszości. Wierzymy, że poradzimy sobie z tą sytuacją, ale jest ona bardzo ciężka”.

  Zapraszamy do obejrzenie wywiadu z dyrektorem Sebastianem Ignaciukiem.