Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Pruszkowski przedstawił sytuację na lubelskim rynku pracy. Z informacji tej wynika, że największy procentowo napływ bezrobotnych miał miejsce w powiecie łukowskim.

  Liczba bezrobotnych w województwie lubelskim to prawie 75 tysięcy osób. To przyrost o 2 895 w stosunku do marca (o 4,1%) i o 2 360 osób w stosunku
do kwietnia 2019 roku. Największy procentowo napływ bezrobotnych miał miejsce w powiatach łukowskim (9,2%), lubelskim (7,1%) oraz w mieście Zamość (7,0%). Najmniejszy napływ bezrobotnych odnotowano w powiatach kraśnickim (o 1,2%), bialskim (o 1,5%) oraz chełmskim (o 2%).

  Szacunkowo stopa bezrobocia wyniesie 8%.
To ok. 0,4 pkt procentowego więcej niż w marcu br.

Zwolnienia grupowe zapowiedziało w kwietniu 7 firm. Część firm wycofało się z tego zamiaru po skorzystaniu z instrumentów Tarczy Antykryzysowej. Szczególnym przykładem są tu: koncern Black Red White, który zapowiadał łącznie 1900 zwolnień, ale odstąpił od tego zamiaru otrzymując od naszego WUP wsparcie ok. 29 mln zł. W przypadku Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik ochroną Tarczy zostanie objętych 2761 miejsc pracy. Kwota wsparcia to blisko 18 mln zł .