Od połowy marca, kiedy wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, zamknięte zostały w Łukowie placówki, które udzielały wsparcia i pomocy m.in. ofiarom przemocy domowej. Porady w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych są udzielane tylko telefonicznie. Nie działa Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży Parasol. Tymczasem zaś, pozostawanie w domu, nie zawsze jest bezpieczne, i jak wynika z ogólnopolskich statystyk policji, wzrasta przemoc domowa.

  Urząd Miasta w Łukowie wychodząc naprzeciw osobom borykającym się z problemem m.in. przemocy domowej, przygotował zestawienie numerów telefonów, pod które dzwoniąc można uzyskać pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Z informacji tych mogą korzystać osoby będące ofiarą bądź świadkiem przemocy domowej.

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, osoby dyżurujące w Punkcie Konsultacyjnym udzielają porad w sposób zdalny. Numery kontaktowe:

Dyżur interwencyjno – wspierający:
Agnieszka Żondełek – tel. 516 256 252

Przemoc w rodzinie:
Mariusz Kaniewski – tel. 692 732 178

Prawnik:
Sylwester Bartosiewicz – tel. 606 285 683

Informacje dostępne również w zakładce: www.komisja.lukow.pl/punkt-konsultacyjny