Niestety dwa wnioski złożone przez władze Łukowa do Funduszu Dróg Samorządowych nie uzyskały dofinansowania z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Władze miasta starały się o pieniądze na przebudowę ulicy Browarnej oraz przebudowę ulic Laskowskiego, Kanałowej i Pastewnik. Na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się natomiast trzy wnioski złożone przez Starostwo Powiatowe w Łukowie oraz kilka z gmin naszego powiatu.

  Na liście zadań zatwierdzonych przez władze naszego województwa do dofinansowania, znalazło się ponad 200 inwestycji na łączną kwotę ponad 280 mln zł. Pozwoli to na budowę, przebudowę oraz remont 442 kilometrów dróg. Żadne region Polski nie wyremontuje w tym roku tylu dróg co Lubelszczyzna.

  Na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się trzy wnioski złożone przez Starostwo Powiatowe w Łukowie. Wartość tych inwestycji to ponad 24 mln zł, a wartość dofinansowania wyniesie ponad 17,5 mln zł. Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych otrzyma miasto Stoczek Łukowski oraz gminy Łuków, Adamów, Stanin, Wola Mysłowska, Trzebieszów i Wojcieszków.

Inwestycje powiatu łukowskiego:

Przebudowa drogi powiatowej Zabiele – Wólka Różańska: 7 mln zł (dofinansowanie 70%)

Przebudowa i remont drogi powiatowej odcinek Popławy – Celiny oraz odcinek droga krajowa nr 63 – Gręzówka oraz  odcinek Ławki – Łuków: 10,5 mln zł (70%)

Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Baczków i Ciechomin: 7,3mln zł (70%)

Inwestycje gminne:

Gmina Wola Mysłowska- przebudowa drogi Ciechomin – Wilczyska: 1,3mln zł (dofinansowanie 70%),

Gmina Wojcieszków- przebudowa drogi Wojcieszków – Glinne: 2 mln zł ( 70%),

Gmina Adamów – przebudowa drogi w Adamowie: 820 tys zł, (70%)

Gmina Wojcieszków- przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bystrzyca, Otylin, Helenów, Kolonia Bystrzycka, Wola Bystrzycka: 4 mln zł (70%),

Miasto Stoczek Łukowski- przebudowa ul. Południowej: 286 tys. zł, (70%)

Gmina Adamów- remont drogi w Gułowie: 1,1 mln zł (70%)

Gmina Łuków- remont drogi w Rolach: 0,9 mln zł, (60%)

Gmina Stanin- przebudowa drogi w Zastawiu: 1,4 mln zł, (50%)

Gmina Trzebieszów- przebudowa drogi w Leszczance: 2,5 mln zł  (60%)

Gmina Łuków- przebudowa drogi Czerśl – Kol. Ryżki: 800 tys zł, (60%)

Miasto Stoczek Łukowski- przebudowa ul. Sienkiewicza i Kolejowa: 642 tys zł, (60%)

Gmina Trzebieszów- przebudowa drogi Trzebieszowie Drugim: 3,3 mln zł, (60%)

   Wnioski złożone przez Miasto Łuków na dofinansowanie przebudowy ul. Browarnej, Laskowskiego, Kanałowej i Pastewnik znalazły się na liście rezerwowej. Miasto na te inwestycje może pozyskać 50% dofinansowania, czyli około 1 mln 340 tys zł.