Mariusz Celiński-Mysław z I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie został laureatem VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy uzyskując 3 miejsce w kraju. Uczeń otrzymał indeks Politechniki Białostockiej oraz zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

  Uczeń przygotowywał się do konkursu pod kierunkiem Małgorzaty Kintop – nauczyciela przedsiębiorczości i doradcy zawodowego.