Michał Krawczyk, poseł Platformy Obywatelskiej, dotarł do nowych planów dotyczących włączenia tzw. małej obwodnicy Łuków do ulicy Radzyńskiej. W związku z tym    wystosował interpelację do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, w której pyta m.in. dlaczego pierwotne plany odbiegają od obecnych i zaprzeczają możliwości utworzenia ronda.

  W piśmie poseł przypomina obietnice składane przez poprzedniego dyrektora GDDKiA i chce wiedzieć co dalej będzie się działo w sprawie budowy ronda.

  Poseł Michał Krawczyk pisze: „Mieszkańcy Łukowa otrzymali nowy, dwupasmowy odcinek drogi, który znacząco ułatwia podróżowanie po mieście w znacznym stopniu odciążając ruch drogowy w centrum miasta. Problemem natomiast pozostaje brak włączenia ul. Radzyńskiej, czyli drogi krajowej nr 63 do nowego odcinka drogi. Według pierwotnych planów, a także zapowiedzi poprzedniego dyrektora lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Pana Sławomira Schodzińskiego, miało w tym miejscu powstać rondo łączące dwie drogi. Niestety pod koniec realizacji inwestycji okazało się, że w tym roku rondo nie zostanie utworzone. Dodatkowo, obecny dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA Pan Mirosław Czech powiedział, że mają być wydane warunki włączenia drogi miejskiej do drogi krajowej, w której miasto miałoby się zobowiązać do budowy węzła komunikacyjnego. Ten pomysł jest zupełnie inny od tego, o którym mówił poprzedni dyrektor GDDKiA w Lublinie. Wówczas zapewniał on, że ciężar budowy węzła komunikacyjnego weźmie na siebie GDDKiA.”

  Poseł Michał Krawczyk pyta:

1. Czy GDDKiA ma w planach utworzenie w wyżej wymienionym miejscu węzła komunikacyjnego w postaci ronda, a jeśli tak, to kiedy należy spodziewać się rozpoczęcia realizacji inwestycji?

2. Dlaczego pierwotne plany odbiegają od obecnych i zaprzeczają możliwości utworzenia ronda, które byłoby dużym ułatwieniem dla podróżujących zarówno Małą Obwodnicą Łukowa, jak i drogą krajową nr 63?

3. Czy GDDKiA zamierza w całości pokryć koszty realizacji inwestycji polegającej na budowie ronda, czy będzie je musiał pokryć samorząd m. Łuków?