Mieszkańcy Łukowa pytają co mają zrobić z żywymi choinkami świątecznymi. Jak się okazuje, mają trzy możliwości: mogą poczekać do kwietnia kiedy rozpocznie się odbiór odpadów zielonych, mogą zawieźć drzewko do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub zamówić usługę w Zakładzie Oczyszczania Miasta, którego pracownicy odbiorą choinkę.

  Od 1 stycznia odpady biodegradowalne dzielone są na dwie frakcje: odpady kuchenne i odpady zielone. Choinki to odpad zielony, który zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miasta będzie odbierany od mieszkańców dopiero od kwietnia. Można więc poczekać z oddaniem choinki. Ale można również zawieść ją osobiście do PSZOK. Odpady zielone są tam przyjmowane przez cały rok.

   Jak się okazuje można też zamówić transport z Zakładu Oczyszczania Miasta, którego pracownicy przyjadą i odbiorą choinkę. Ta usługa kosztuje 43 złote.

  Natomiast mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mogą wystawiać choinki przy śmietnikach. Stamtąd odbierze je zarządca i zawiezie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.