Rada Gminy Stanin przyjęła projekt budżetu na 2020 rok. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano m.in. wydanie 9 milionów złotych na gminne inwestycje.

  Sesja Rady Gminy Stanin, podczas której debatowano i głosowano nad projektem przyszłorocznego budżetu, odbyła się w grudniu ubiegłego roku. W budżecie gminy na 2020 roku postanowiono przeznaczyć na inwestycje 9 milionów złotych. Najważniejsze z nich to przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wesołówka, Jarczówek, Nowa Wróblina i Kosuty, rewitalizacja obszarów wiejskich, wymiana opraw punktów świetlnych na LED-owe oraz budowa nowych punktów oświetlenia. Zaplanowano również przebudowę świetlic w miejscowościach: Zagoździe, Jarczówek i Gózd. Ważną inwestycją będzie też kontynuacja budowy PSZOK w Niedźwiadce. :