Wojewoda Lecha Sprawka wydał rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Zakaz obowiązuje od 24 grudnia do 31 stycznia, za wyjątkiem Sylwestra i Nowego Roku.

  Wojewoda apeluje, aby używanie wyrobów pirotechnicznych w sylwestra i Nowy Rok odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

  Złamanie zakazu podlega karze grzywny.

  Zakaz nie obowiązuje także w przypadku pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo zajmujące się tego typu działalnością oraz podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.