Rada Powiatu Łukowskiego przyjęła uchwałę w sprawie „Przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciw działaniom ukierunkowanym na promowanie ideologii ruchów LGBT”. Projekt uchwały przekazała klubowi PiS Akcja Katolicka, a na sesji odczytał ja radny Bartłomiej Bryk. Za przyjęciem uchwały było 8 radnych, dwóch było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. W głosowaniu udziału nie wzięli obecni na sesji radni Janusz Kozioł, Zbigniew Zemło i Krzysztof Fornal.

  Projekt uchwały został wprowadzony pod obrady sesji, która odbywała się 15 października. Podczas gorącej dyskusji nad uchwałą radny Tomasz Sych zgłosił kilka poprawek. Nie zyskały one jednak poparcia i zostały odrzucone głosami radnych PiS.

  Ostatecznie przyjęto uchwałę, z której wynika, że radni „deklarują stawanie w obronie szkoły i rodziny dążąc do jej ochrony przed rozpowszechniająca się ideologią sprzeczną z wartościami chrześcijańskimi”, nie godzą się „na wprowadzenie do polskiego systemu oświaty edukacji seksualnej w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia” oraz „na sprzeczne z prawem oraz dobrem dzieci instalowanie w szkołach funkcjonariuszy politycznej poprawności – tzw. latarników”. W uchwale znalazł się również zapis, że radni „nie pozwalają na wywieranie administracyjnej presji na rzecz stosowania politycznej poprawności zwanej homopropagandą, w wybranych zawodach  (nauczyciele, naukowcy, przedsiębiorcy, prawnicy).

  Samorząd powiatu łukowskiego zadeklarował również, ze w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierny tradycji narodowej i państwowej mając w pamięci tysiąclecia tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności.