W środę, 9 października Polskie Koleje Państwowe zainstalowały rogatki na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Wiatraki. Do tej pory przejazd ten był niestrzeżony ze znakiem stop.

  Na przejazdach kolejowych bardzo często umieszczany jest sygnalizator dwukomorowy, z dwoma migającymi naprzemiennie sygnałami czerwonymi. Jeżeli pociąg nie nadjeżdża, sygnalizator ten jest wyłączony, natomiast jeżeli pociąg zbliża się do przejazdu zostaje on uruchomiony i zaczyna migać. Pamiętajmy, że włączenie takiego sygnalizatora stanowi bezwzględny zakaz wjazdu na przejazd.

  Nigdy nie próbujmy zdążyć przejechać przed pociągiem, nie zakładajmy, że jest on na pewno jeszcze daleko. Nawet jeśli przejazd wyposażony jest w zapory i nie rozpoczęło się jeszcze ich opuszczanie, widząc migający czerwony sygnalizator nie usiłujmy przejechać przez przejazd.