Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie zwraca się z apelem do mieszkańców Łukowa o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na potrzeby osób szczególnie zagrożonych warunkami atmosferycznymi. Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne często nie są w stanie zadbać o własne bezpieczeństwo, dlatego ośrodek podejmuje szereg działań, aby zapewnić im pomoc.

  Czujność i wrażliwość wobec potrzebujących pomoże nam zadbać o ich bezpieczeństwo. MOPS apeluje o zgłaszanie do ośrodka osób zagrożonych warunkami atmosferycznymi. Informacje o osobach potrzebujących można zgłaszać osobiście w siedzibie Ośrodka.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Zdanowskiego 15 w sekretariacie (pokój nr 5) lub telefonicznie (25) 798 03 32 lub 881 585 232 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.