Rozpoczęły się wakacyjne remonty w szkołach. Prawie we wszystkich łukowskich podstawówkach zostaną doposażone stołówki i kuchnie. Na ten cel Urząd Miasta pozyskał prawie 200 tys. zł dofinansowania zewnętrznego. Ze środków własnych miasto dołoży jedynie 20%.
Do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przystąpiły cztery łukowskie szkoły podstawowe. Najwięcej pieniędzy trafi do Szkoły Podstawowej Nr 1, która na doposażenie, adaptację i poprawę standardu stołówki otrzyma 100 tys. zł. Podobna kwota trafi do Szkoły Podstawowej Nr 5. „Dwójka” otrzyma około 33 tys. zł, zaś „Czwórka” 15 tys. zł.
W całym województwie lubelskim, po weryfikacji wniosków, dofinansowano 44 szkoły podstawowe.