Łukowska Telewizja Master TV oraz Lokalna Grupa działania „Razem ku lepszej przyszłości” zorganizowała konkurs, którego nagrodami były gry planszowe „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”.
Nasi widzowie po raz kolejny nie zawiedli i na nasz profil facebookowy i adres mailowy wpłynęło wiele odpowiedzi, w większości poprawnych.
ODPOWIEDZI:
1.Pod jakim pseudonimem znany był Jan Korzybski, który walczył w Powstaniu Warszawskim – ostatni właściciel majątku i folwarku w Wilczyskach, budowniczy młyna, członek AK.

 1. a) „Parasol” b) „Zośka” C) „IRMA”
 2. Konwikt Szaniawskich, obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Łukowie, został założony w 1701 roku przez zakon:
  a) Jezuitów B) PIJARÓW c) Karmelitów
 3. Rezerwat „Jata”. Jeden z najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce, został utworzony w celu objęcia ścisłą ochroną:
  a) wawrzynka b) rosiczki C) JODŁY
 4. Jak nazywał się słynny koń rasy angloarabskiej, wybitny reproduktor półkrwi w okresie powojennym, hodowany w stadninie w Wojcieszkowie?
  A) RAMZES b) Ozyrys c) Faraon
 5. W którym roku został utworzony Rezerwat Kra Jurajska w Gołaszynie?
  A) 1980r b) 1990r c) 2000r

Nagrodę w postaci gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej” otrzymują:
– Damian Pawlak
– Kinga Sławkowska
– Agnieszka Latoch
– Julia Jakóbiak
– Iwona Tys
Po odbiór nagrody zapraszamy do siedziby Master TV, na os. Unitów Podlaskich 17 w Łukowie.