W wieku 80 lat odeszła od nas Halina Kełpińska. Emerytowany nauczyciel i wychowawca.
Pracowała jako polonistka m.in. w Szkole Podstawowej nr 2 w Łukowie i Zespole Szkół w Krynce. Była zaangażowana społecznie. Przez wiele lat pracy zawodowej i społecznej wspierała nie tylko utalentowanych uczniów, ale także tych którym niezbędna była pomoc.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 8 lipca o godz. 13.00 różaniec w Kaplicy Szpitalnej przy ul. Partyzantów. Nabożeństwo Żałobne zostanie odprawione w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie o godz. 14.00.