Radny Rady Miasta, Leonard Baranowski, wstąpił do klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował o tym podczas ostatniej sesji, szef klubu PiS, Artur Gałach.
Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości liczy obecnie 11 radnych. Tworzy koalicję z radnymi Przymierza dla Ziemi Łukowskiej i są w opozycji do burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego.
Leonard Baranowski startował do Rady Miasta z list PiS, ale nie dostał się do Rady Miasta. Dopiero gdy Dariusz Szustek został Starostą Łukowskim i zrzekł się mandatu radnego, L. Baranowski został radnym, który przez pierwsze miesiące kadencji nie należał do żadnego klubu.