Strażacy zawodowi i ochotnicy z całego powiatu łukowskiego wzięli udział w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka. Uroczystość odbyła się 12 maja w Łukowie.
Obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Łukowie zainaugurowała Msza Święta, którą odprawiono w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy, poczty sztandarowe, strażacy oraz zaproszeni goście przemaszerowali na Cmentarz Świętego Rocha. Tam, przy pomniku Świętego Floriana złożono kwiaty, a modlitwę odmówił kapelan łukowskich strażaków, ksiądz proboszcz Andrzej Kieliszek. Następnie wszyscy przemaszerowali na plac przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, gdzie odbył się uroczysty apel. Dowódcą uroczystości był kapitan Paweł Szyszkowski, a poddziadziały prowadził kapitan Łukasz Osiak. Gospodarzem uroczystości był komendant KP PSP w Łukowie, starszy brygadier Tomasz Majewski.
Głównym puntem apelu było wręczenie odznak Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych PSP.
Brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali: druh Mieczysław Gałęzowki, wieloletni prezes Zarządu OSP w Serokomli oraz starszy aspirant Piotr Purzycki, pracujący od 21 lat w KP PSP, obecnie na stanowisku dowódcy sekcji.
Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, przyznany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, otrzymał druh Marek Sobiech z OSP Szczygły Górne.
Akty nadania wyższych stopni służbowych otrzymali: kapitan Łukasz Osiak, starszy ogniomistrz Tomasz Skwarek, starszy ogniomistrz Grzegorz Warpas, ogniomistrz Przemysław Boncik, ogniomistrz Paweł Kędziora, młodszy ogniomistrz Kamil Lendzion, młodszy ogniomistrz Paweł Siemionek, młodszy ogniomistrz Michał Lendzion, starszy sekcyjny Dawid Beczek i starszy strażak Albert Borkowski.
To nie były wszystkie awanse funkcjonariuszu KP PSP. Podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 4 maja w Warszawie, na stopień młodszego kapitana awansowany został Konrad Turski, pełniący służbę dyżurnego operacyjnego.
Po wręczeniu odznaczeń i awansów głos zabrali obecni na uroczystości goście: senator Stanisław Gogacz, poseł Krzysztof Głuchowski, poseł Sławomir Skwarek, radny Ryszard Szczygieł oraz zastępca dyrektora Biura LUW Małgorzata Bogusz. Goszczący na uroczystości zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie starszy brygadier Szczepan Goławski odczytał list skierowany do strażaków przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Jako ostatni przemawiał i dziękował wszystkim strażakom za ich służbę, wicestarosta i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie, druh Janusz Kozioł.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie służy obecnie 56 funkcjonariuszy oraz zatrudnionych jest dwóch pracowników cywilnych. Teren chroniony przez KP PSP to 1394 kilometry kwadratowe. Obejmuje dziewięć gmin i dwa miasta. W ubiegłym roku na terenie powiatu zanotowano 891 zdarzeń, w których brali udział łukowscy strażacy. Było to 274 pożary, 562 miejscowe zagrożenia i 55 fałszywych alarmów. Łukowską komendę wspierają w działaniach jednostki ochotniczych straży pożarnych, z których trzynaście jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.