Radny Mateusz Popławski chciał, aby podczas ostatniej sesji Rady Miasta, przyjęty został apel dotyczący trwającego właśnie strajku nauczycieli. Radny chciał, aby wystosowane zostało pismo do premiera i władz związkowych, zachęcające obie strony konfliktu do rzeczywistych negocjacji. Wniosek radnego nie uzyskał poparcia. Przeciw wprowadzeniu takiego punktu pod obrady było 10 radnych: 8 z PiS i 2 z Przymierza dla Ziemi Łukowskiej.
Podczas sesji, która odbywała się 10 kwietnia, radny Mateusz Popławski chciał, aby radni przyjęli uchwałę
o następującej treści: „Rada Miasta Łuków z niepokojem obserwuje konflikt pomiędzy nauczycielami, a Rządem RP, w sprawie podwyżek płac. Tym bardziej, że obecne zaostrzenie sytuacji dotyka także dzieci i młodzież oraz ich rodziców. Rada Miasta Łuków apeluje do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz związków zawodowych działających w oświacie o podjęcie rzeczywistego dialogu i rozwiązanie niebezpiecznego sporu społecznego”.
Podczas głosowania nad wnioskiem o wprowadzenie takiego projektu uchwały do porządku obrad, za opowiedzieli się Leonard Baranowski, Łukasz Bober, Mariusz Chudek, Grzegorz Gomoła, Henryk Lipiec, Maciej Nurzyński, Krzysztof Okliński, Arkadiusz Pogonowski i Mateusz Popławski. Przeciw natomiast byli: Zygmunt Celiński, Urszula Chruściel, Artur Gałach, Krzysztof Jodełko, Jarosław Okliński, Maria Pszczółkowska, Ewa Rybicka – Sicińska, Ryszard Smolarz, Przemysław Suchodolski i Przemysław Wereszczyński.