Cztery mieszkanki gminy Łuków zdobyły do tej pory tytuł „Kobiety Roku”. O tym, kto dołączy do grona laureatek przekonamy się na początku marca. Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie właśnie rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń kandydatek, a wyniki zostaną ogłoszone podczas koncertu galowego, który po raz pierwszy odbędzie się nie w świetlicy w Łazach lecz w „Parisel Palace” w Klimkach.
Zasady wyboru „Kobiety Roku” nie zmieniają się. Kandydatki mogą zgłaszać m.in.: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, organizacje i związki, grupy nieformalne i kluby aktywności społecznej oraz sołtysi i rady sołeckie. Po raz trzeci komisja konkursu wybierze jedną laureatkę, której przyzna tytuł, a kolejnych pięć nominowanych otrzyma „Złote Tulipany”.
Pierwszą „Kobietą Roku” w gminie Łuków w 2015 była Bogumiła Rozwadowska z Dminina. W kolejnych latach tytuł otrzymały – Elżbieta Dynek ze Żdżar, Justyna Malon-Siwiak z Sięciaszki Pierwszej i Mariola Krasnodębska ze Szczygłów Górnych.
Nazwisko kolejnej laureatki będzie ogłoszone podczas gali w Klimkach 3 marca.