Urząd Gminy Łuków ogłosił przetarg na realizację trzeciego projektu „Czysta Energia w gminie  Łuków”. , współfinansowanego z RPO. W ramach zadania ma zostać kupione i zamontowane 308 paneli fotowoltaicznych oraz 53 instalacje solarne. Termin składania ofert wyznaczono na 8 marca, a termin realizacji inwestycji na koniec października tego roku.
W tym samym czasie formalnie powinna zakończyć się  realizacja dwóch wcześniejszych projektów, także współfinansowanych z funduszy unijnych. Instalacja OZE odbywa się jednak tak sprawnie, że jest szansa na zakończenie robót nawet kilka miesięcy wcześniej. W tym przypadku chodzi o 982 zestawy kolektorów słonecznych, które  podgrzewają wodę użytkową i 6 paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.