116 mln zł dochodów. 113 mln zł na wydatki. 7,5 mln zł na inwestycje i 45 mln zł na oświatę – tak kształtuje się przyszłoroczny budżet Łukowa, przyjęty przez radnych miejskich na sesji, która odbyła się wczoraj, w środę 19 grudnia.
Do budżetu, już podczas obrad, wprowadzono cztery zmiany zgłoszone przez radnego Artura Gałach. Na jego wniosek wpisano do budżetu zwiększenie środków na stypendia sportowe i artystyczne, opracowanie dokumentacji na budowę kładek nad Krzną oraz utworzenie nowych ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodowej i Alejami Kaczorowskiego. Aby pokryć te wydatki radny „zdjął” pieniądze z działu: opłaty za oświetlenie oraz część pieniędzy przeznaczonych ma zakup ciągnika. Decyzję rady w tej sprawie burmistrz Piotr Płudowski ocenił jako nierozsądną. Ostatecznie projekt przyszłorocznego budżetu Łukowa został przyjęty z autopoprawkami burmistrza i czterema wnioskami radnego Gałacha.
Wśród najważniejszych inwestycji na 2019 rok znalazła się tzw. rewitalizacja zalewu Zimna Woda oraz przebudowa ulicy Kilińskiego. Będą też podwyżki dla niepedagogicznych pracowników szkół i przedszkoli.
Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.
Relacja z sesji budżetowej Rady Miasta już wkrótce w Master TV.