Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie unieważniło przetarg, który miał wyłonić wykonawcę modernizacji miejskiej oczyszczali. Wszystkie oferty przewyższały kwotę, jaką PUiIK przeznaczył na to zadanie. Łukowskie przedsiębiorstwo planowało wydać na modernizację około 65 mln zł, zaś najniższa oferta opiewała na kwotę prawie 100 mln zł.
Modernizacja łukowskiej oczyszczalni miała być realizowana w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”, na który pozyskano pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przetarg, który miał wyłonić wykonawcę tej inwestycji, ogłoszono w sierpniu. Termin składania ofert upłynął 5 grudnia. Do przetargu przystąpiły trzy firmy. Każda z nich zaproponowała cenę przekraczająca znacznie pulę środków, jaką przedsiębiorstwo miało zaplanowane na ten cel.
Najniższą ofertę przedstawiła firma z Rzeszowa. Była to kwota prawie 97 mln zł, która przewyższała kwotę zaplanowaną przez PUIK o o 52%.
Kolejne firmy oferowały modernizację łukowskiej oczyszczalni za 104 mln zł i 126 mln zł.
Przetarg został unieważniony. Jak mówi prezes Marcin Mateńko wkrótce przedstawiciele PUIK udadzą się na rozmowy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i zadecydują co dalej z inwestycją.