10 620 zł brutto będzie zarabiał starosta łukowski. Na tę kwotę składać się będą: wynagrodzenie zasadnicze (4 800 zł), dodatek funkcyjny (2 100 zł), dodatek za wysługę lat (960 zł) oraz dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2 760 zł.
Pensję Dariusza Szustka ustalili radni podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
Relacja z sesji już 14 grudnia w Master TV.