Idą zmiany w szkołach branżowych, zwanych popularnie zawodowymi. Jak podaje Kurier Lubelski, uczniowie będą spędzać więcej czasu u pracodawców, egzaminy końcowe będą obowiązkowe, kształcenie nauczycieli także.
Liczba uczniów szkół zawodowych przez ostatnie lata systematycznie spadała. Od 1 września wejdą w życie nowe przepisy, które ukierunkują naukę na potrzeby biznesu. Prawie 50% pracodawców nie może znaleźć potrzebnych pracowników, a jeśli już ich znajdą, muszą łożyć na ich szkolenia, co jest kosztowne i wydłuża czas do chwili podjęcia konkretnej pracy.
Zreformowane szkolnictwo zawodowe ma się opierać na ściślejszej współpracy z pracodawcami. Nowa ustawa nakłada też obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego. Dotychczas było to dobrowolne. Ustawa wprowadza też obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli u pracodawców.