Łukowski Ośrodek Kultury w nawiązaniu do twórczości niedawno zmarłego Edwarda Dwurnika serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konkursie plastycznym „DWURNIK w ŁUKOWIE”. Obraz namalowany ma być w stylu,  jakim malarz przy użyciu zbliżonej palety barw stworzył cykl „Podróże autostopem”, czyli widoki miast i miasteczek z lotu ptaka. Spróbujmy pokazać to malując wybrany pejzaż miejski z Łukowa z lotu ptaka. Termin składania prac upływa 30 listopada Autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu oraz wystawę pokonkursową w Galerii PROwizorium ŁOK. Podczas uroczystości wręczone zostaną dyplomy i nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej.
Dodatkowo prace nagrodzone i wyróżnione wydane zostaną w formie kalendarza na rok 2019, który dostępny będzie w Łukowskim Ośrodku Kultury.
Więcej szczegółów w regulaminie na stronie http://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/534,konkurs-plastyczny-dwurnik-w-lukowie-do-30-listopa