Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie zwraca się z apelem do mieszkańców Łukowa o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na potrzeby osób szczególnie zagrożonych warunkami atmosferycznymi. Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne często nie są w stanie zadbać o własne bezpieczeństwo, dlatego ośrodek podejmuje szereg działań, aby zapewnić im pomoc.
Czujność i wrażliwość wobec potrzebujących pomoże ośrodkowi zadbać o ich bezpieczeństwo. Informacje o osobach potrzebujących można zgłaszać osobiście w siedzibie ośrodka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Zdanowskiego 15 w sekretariacie (pokój nr 5) lub telefonicznie  25 798 03 32, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.