Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia recytatorskie w roku szkolnym 2018/2019. Jeżeli czytasz dobrą literaturę i chcesz przekazać innym jej fascynujące przesłania w formie mówionej ŁOK zaprasza na zajęcia „Kultury Żywego Słowa”. W programie ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne, przygotowanie do konkursów recytatorskich  oraz możliwość współtworzenia „Teatru Poezji ŁOK”.
Spotykania odbywają się we wtorki w godzinach 15:30-21:00 i w czwartki w godzinach 17:30 – 21:00. Więcej informacji u instruktora Sławomira Żyłki, telefon: 608 887 121 oraz w Łukowskim Ośrodku Kultury.