Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie przeprowadził kontrolę wody na kąpielisku Zimna Woda i stwierdził, że woda jest nieprzydatna do kąpieli z powodu zakwitu sinic. W związku z tym, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, wydał zakaz kąpieli w zalewie Zimna Woda.