Starostwo Powiatowe informuje, że od 2 sierpnia istnieje możliwość dokonania rezerwacji „kolejki” online dla interesantów Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu. Rejestracji można dokonać na stronie Starostwa www.starostwolukow.pl w zakładce Internetowa Rejestracja Kolejki  lub bezpośrednio pod adresem www.kolejka.powiatlukowski.pl. Termin załatwienia sprawy można ustalić z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Jednocześnie od 6 sierpnia można będzie pobrać bilet do załatwienia sprawy w danym dniu. Biletomat czynny jest od godz. 7.40 do wyczerpania limitu biletów na dany dzień. Liczba biletów do bezpośredniego pobrania jest ograniczona z uwagi na możliwości rezerwacji internetowej. System ten dotyczy obsługi spraw związanych z rejestracją pojazdów, zgłaszaniem ich zbycia, wyrejestrowywaniem oraz wydawaniem praw jazdy.
Do stanowiska należy zgłosić się z pobranym w danym dniu biletem oraz prawidłowo wypełnionym wnioskiem wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braku wniosku sprawy nie będą mogły być załatwiane.

dav

dav

dav