We wtorek, 19 czerwca odbyła się wizytacja Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Nadleśnictwie Łuków.
Nadleśnictwo Łuków to jedno z 431 Nadleśnictw w PGL Lasy Państwowe. Zajmuje ono powierzchnię około 15 tyś ha, z czego pozyskuje i sprzedaje około 100 tys. m3 drewna rocznie. Sprawuje też funkcję ochroniarską. W swoich zasobach posiada 1100 ha Rezerwatu Jata, który w skali kraju zajmuje 11 miejsce i 1 miejsce, jeśli chodzi o ochronę jodły.
Uczestnikami wizytacji, którzy mieli możliwość poznać bogactwo i różnorodność lasów Nadleśnictwa byli m.in.:
Minister Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody w Ministerstwie Środowiska,
Minister Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny PGL Lasy Państwowe, Posłowie członkowie Komisji:
Poseł Dariusz Bąk – z-ca przewodniczącego,
Poseł Krzysztof Głuchowski,
Poseł Agata Borowiec,
Poseł Krzysztof Maciejewski,
Poseł Jan Szyszko – były Minister Środowiska
oraz Marek Roman – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji PGL Lasy Państwowe w Warszawie,
Tadeusz Brzozowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Łukowie,
Janusz Kozioł – Starosta Łukowski.
Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków, Pan Jan Romańczuk – Zastępca Wójta Gminy Wiśniew.
Gospodarzami wizytacji byli przedstawiciele Nadleśnictwa Łuków:
Grzegorz Uss – Nadleśniczy,
Kazimierz Żmuda – Zastępca Nadleśniczego,
Wojciech Wyganowski – Leśniczy Leśnictwa Dąbrówka.
Uczestnikami wizytacji byli również: st. bryg. Tomasz Majewski – Komendant PSP w Łukowie oraz st. chor. sztab. Jacek Suchodolski Komendant Poligonu Lotniczego Jagodne.
Głównym tematem wizytacji Komisji był nadzór nadleśnictwa nad lasami prywatnymi, zagospodarowania turystycznego oraz współpracy z władzami samorządowymi.
Komisja zwiedziła miejsce realizacji inwestycji drogowej na odcinku 700 m Gręzówka – leśnictwo Dąbrówka realizowanej przez Nadleśnictwo Łuków wspólnie z Gminą Łuków w 2016 r. – za kwotę 100 tys. zł. Jest to droga dojazdowa do pól uprawnych, droga wywozowa pozyskiwanego drewna oraz ścieżka rowerowa będąca częścią szlaku turystycznego. Oprócz tej drogi Nadleśnictwo zrealizowało inną inwestycję w 2016 r. w gminie Wola Mysłowska – drogę za kwotę 160 tys. zł. W najbliższym czasie planowana jest inwestycja drogowa w gminie Stanin na kwotę 950 tys. zł.
Jak podkreślił Wójt Gminy Łuków Mariusz Osiak- potrzebne są znacznie większe środki na prowadzenie wspólnych inwestycji.
Poseł Dariusz Bąk stwierdził, że wizytowana droga to wymierny efekt dobrej współpracy Nadleśnictwa i Gminy.
Zastępca Wójta Gminy Wiśniew Jan Romańczuk stwierdził, że przy dobrej współpracy z Nadleśnictwami: Łuków, Siedlce, gminie Wiśniew udaje się regulować sprawy własnościowe wielu dróg przebiegających przez tereny leśne i przyleśne.
Minister Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny LP poinformował, że w 2014r i 2015r Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przekazały 1,6 mld zł na wsparcie programu budowy dróg lokalnych. Do tej pory nie udało się uzyskać informacji na co te pieniądze konkretnie zostały wydatkowane. W tej chwili Lasy Państwowe są zobowiązane od 1 stycznia 2016r do 2 % odpisu z tytułu sprzedaży rocznej drewna. Jest to odpis roczny około 160 mln zł na tzw. Fundusz leśny, który pierwotnie miał regulować niedobory w dochodach słabszych Nadleśnictw, a teraz ma obejmować również wypłatę szkód łowieckich. Dyrektor postuluje o większą samodzielność nadleśnictw w wydatkowaniu środków na infrastrukturę. Wiosną 2018r – PGL Lasy Państwowe przekazały 103 mln zł na budowę i remont dróg. Duża cześć środków pochłaniają Bory Tucholskie, gdzie na likwidację skutków ubiegłorocznej nawałnicy potrzeba jeszcze 1 mld złotych
Kolejnym miejscem wizytacji był pomnik ks. Stanisława Brzóski. Tam delegacje: Rządu, Sejmu i Lasów Państwowych wspólnie złożyły wiązankę kwiatów. Historię ks. Stanisława Brzóski i adiutanta Franciszka Wilczyńskiego opowiedzieli: Nadleśniczy Grzegorz USS i Małgorzata Szczygielska z Muzeum Regionalnego w Łukowie. Po tym wizytacja przeniosła się na teren Leśnictwa Jata, gdzie od 15-20 tys. lat występuje jodła. Jata niegdyś była własnością królewską zarządzaną przez starostę łukowskiego. Teraz w tym miejscu na znacznej części powierzchni jest rezerwat ścisły. To tutaj przybywa rocznie około 50-60 wycieczek zorganizowanych, 5 tys. turystów indywidualnych, rozwija się turystyka rowerowa. Tutaj są wybudowane nowe ścieżki edukacyjne. Są też źródła rzek: Krzna Północna i Krzna Południowa. Jest też duży zbiornik wodny spełniający funkcje p-poż, wodopoju dla zwierząt leśnych, znajduje się strefa ochronna żółwia błotnego i bobra. W tym miejscu w okresie okupacji były obozy żołnierskie: Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej i partyzantki sowieckiej. Pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Jednym z ważniejszych miejsc wizytacji był Poligon Lotniczy Jagodne. To tutaj w 1953 roku rozegrał się dramat likwidacji miejscowości Jagodne, by utworzyć jeden z dwóch w Polsce poligonów lotniczych na powierzchni około 400 ha, a który wraz z otuliną lasu zajmuje ponad 5 tys. ha. O współpracy Wojska Polskiego z Lasami Państwowymi opowiadali; komendant poligonu chor. Jacek Suchodolski i nadleśniczy Grzegorz Uss.
Na zakończenie wizytacji Poseł Krzysztof Głuchowski i szef delegacji sejmowej Komisji Środowiska Poseł Dariusz Bąk podziękowali władzom PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwu Łuków, Starostwu i Gminie Łuków za dobre przygotowanie i sprawne przeprowadzenie wizytacji.
Uczestnicy wizytacji otrzymali w prezencie m.in. książkę „Jata rezerwat przyrody miejsce pamięci” pod redakcją Romana Zielonego i Justyny Nowakowskiej. Książka ta wydana dzięki staraniom Nadleśnictwa Łuków zawiera bardzo szczegółowe opracowanie danych historycznych i przyrodniczych Rezerwatu Jata.