Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, niektórzy pedagodzy muszą już teraz zdecydować, czy chcą przejść na emeryturę nauczycielską. Czas na złożenie wniosku o takie świadczenie mają tylko do końca sierpnia tego roku.
O emeryturę z Karty Nauczyciela można wystąpić przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego, nie później. A ten został niedawno obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przepisy zostawiły jednak furtkę dla pewnej grupy pedagogów, by nie stracili z dnia na dzień szansy na nauczycielską emeryturę. Chodzi o nauczycieli, którzy:
przed 1 października 2017 roku nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, ale ukończyli 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
albo ukończą 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) w okresie między 1 października 2017 roku a 31 sierpnia 2018 roku.
Te osoby mogą złożyć wniosek o emeryturę z Karty Nauczyciela do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeszcze do 31 sierpnia 2018 roku. Najpóźniej do tego dnia muszą również rozwiązać stosunek pracy. Jeśli pedagog nie złoży wniosku w terminie, nie będzie mógł skorzystać z emerytury nauczycielskiej. A ta może się okazać wyższa od emerytury powszechnej. Warto więc, by nauczyciel sprawdził, która z emerytur będzie w jego przypadku korzystniejsza: powszechna czy nauczycielska.
Jak ZUS policzy emerytury?
Emeryturę powszechną liczy się, sumując zgromadzone w ZUS składki emerytalne i kapitał początkowy. Tak uzyskaną kwotę dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia liczone w miesiącach.
Obliczenie emerytury nauczycielskiej (z art. 88 Karty Nauczyciela) odbywa się natomiast na tzw. „starych” zasadach. ZUS sumuje trzy składniki. Pierwszy to część socjalna, równa 24% aktualnej kwoty bazowej. Drugi składnik to część składkowa (po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok składkowy), a trzeci to część nieskładkowa (po 0,7% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok nieskładkowy). O podstawie wymiaru emerytury decydują zarobki nauczyciela osiągane w poszczególnych latach w stosunku do przeciętnych wynagrodzeń krajowych.
Wysokość emerytury powszechnej i nauczycielskiej może się bardzo różnić, dlatego warto zorientować się, które z nich bardziej się opłaci. Po założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS można samodzielnie wyliczyć w dostępnym tam kalkulatorze oba warianty świadczeń.
Dla kogo emerytura z Karty Nauczyciela?
O emeryturę nauczycielską może wystąpić osoba, która urodziła się po 1948 roku. Musi mieć odpowiedni staż pracy do końca 2008 roku: 30 lat zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej lub 25 lat zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym. Należy rozwiązać stosunek pracy i nie można być członkiem OFE (albo za pośrednictwem ZUS złożyć wniosek o przekazanie środków z OFE na dochody budżetu państwa).
Gdzie znaleźć informacje?
Szczegółowe informacje znajdują się w poradniku dostępnym na www.zus.pl w zakładce „Uprawnienia emerytalne nauczycieli”. Pomoc można uzyskać również w placówkach ZUS – u doradców emerytalnych w salach obsługi klientów.