Wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym, Marianna Brzozowska-Skwarek, dostała ofertę pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jej obowiązki w szkole przejęła dotychczasowa zastępca Marzena Kamińska.
Marianna Brzozwska-Skwarek przebywa obecnie na urlopie. W Ministerstwie Edukacji Narodowej objęła stanowisko eksperta w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.
Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym, który prowadzony jest przez powiat łukowski, znany jest szczególnie z klas mundurowych: policyjnych, strażackich i żołnierskich.