W środę, 9 maja w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyły się 4 spektakle teatralne „Calineczka” w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego KRAK-ART z Krakowa. Przedstawienie obejrzało prawie 800 dzieci kl. 0-III ze szkół i przedszkoli powiatu łukowskiego.
Spektakl teatralny „Calineczka”  to adaptacja jednej z najsłynniejszych baśni H.Ch. Andersena. Przeniósł on widzów w świat przepełniony pięknymi kolorami, muzyką i śpiewem. Była to opowieść o malutkiej, uroczej dziewczynce, która wyłoniła się z kielicha zaczarowanego kwiatu.
Dzieci przybyłe na przedstawienie czynnie uczestniczyły w przygodach „Calineczki” ucząc się dobroci, uczciwości, opiekuńczości i niesienia pomocy potrzebującym, stając się często aktorami poszczególnych scen spektaklu.