Łukowski Ośrodek Kultury oraz Fundacja Świętych Joachima i Anny z Siedlec, zapraszają osoby w wieku prokreacyjnym 18-45 lat na bezpłatne spotkanie szkoleniowo-warsztatowe „Zdrowie prokreacyjne – ważna sprawa”.
Specjaliści z zakresu położnictwa, dietetyki i psychologii podzielą się wiedzą w zakresie zdrowia i świadomego planowania rodziny. Spotkania te odbędą się w czwartek 17 maja i we wtorek 22 maja w godz. 16:30-18:30 w Łukowskim Ośrodku Kultury. Zapisy do wtorku 15 maja w godz. 8:00-16:00 osobiście w sekretariacie ŁOK u Agnieszki Knapik-Bilskiej oraz pod nr tel. 25 798 32 72.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej fundacji www.joachimianna.pl.
Fundacja Świętych Joachima i Anny realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym. Fundacja jest organizatorem spotkań edukacyjnych i konferencji popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego.
Grupą docelową są osoby w wieku prokreacyjnym 18-45 lat (studenci i dorośli).
EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO:
• definicja niepłodności, przyczyny, metody diagnozy, sposoby leczenia
• czynniki ryzyka niepłodności (wiek, palenie tytoniu, używki, dieta itp.)
• planowanie rodziny (aspekty medyczne planowania rodziny, w tym obserwacja cyklu miesiączkowego, zdrowie i higiena partnerów, przebieg ciąży, aspekty społeczne)
EDUKACJA ZDROWOTNA W KONTEKŚCIE RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ I CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ:
• temat chorób i innych infekcji przenoszonych drogą płciową
• temat promocji zdrowia i profilaktyki (podkreślenie istotności regularnych badań profilaktycznych, w tym badań w związku z planowaną ciążą)
• aspekt społeczny i psychologiczny (dojrzewanie, macierzyństwo, relacje społeczno-kulturowe w rodzinie i społeczeństwie).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej fundacji www.joachimianna.pl