Starosta Janusz Kozioł, po dokonaniu analizy prawnej, zdecydował się wystąpić z wnioskiem do sądu w Świdniku o ustanowienie kuratora dla łukowskich Orląt. Kandydatem na kuratora jest Sławomir Rzymowski.
Powodem jest to, że obecny zarząd klubu liczy zbyt mało członków, aby móc podejmować wiążące decyzje. Starosta wystąpił również do Sądu Rejonowego w Łukowie o unieważnienie dwóch uchwał podjętych podczas nadzwyczajnego walnego zebrania, które odbyło się 23 marca w sprawie wyboru prezesa i uzupełnienia składu zarządu. Jak wyjaśnia starosta, ze statutu wynika, że niepotrzebne było zwoływanie nadzwyczajnego walnego bowiem te decyzje, czyli wybór prezesa i uzupełnienie składu zarządu w trakcie trwania kadencji, to kompetencja zarządu klubu.
Sławomir Rzymowski, dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej, to kandydat na kuratora łukowskich Orląt. Jego nazwisko widnieje we wniosku przygotowanym przez starostę łukowskiego do Sądu w Świdniku.