352 uczniów klas gimnazjalnych z czterech łukowskich szkół rozpoczęło dziś egzaminy. O godzinie 9.00 gimnazjaliści zaczęli pisać część humanistyczną. Przed nimi jeszcze egzamin z przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka obcego.
W tym roku szkolnym egzamin gimnazjalny organizują szkoły podstawowe. w których działają oddziały gimnazjalne. W Szkole Podstawowej nr 2 egzamin zdaje 174 uczniów,
w Szkole Podstawowej nr 3 – 84 uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 4 – 60 uczniów. Egzamin zdaje również
34 uczniów uczących się w klasie gimnazjalnej prowadzonej przez Rzemieślniczą Szkołę Branżową I Stopnia.
  Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Ilości zdobytych podczas egzaminów punktów będzie miała wpływ na dostanie się do szkoły średniej. Wyniki uczniowie poznają w czerwcu.