Już 16 kwietnia, w poniedziałek rozpoczynający tydzień obchodów Dnia Ziemi (22 kwietnia), zespoły konkursowe ze szkół w Zalesiu i w Gręzówce w gminie Łuków, wezmą udział w 2-godzinnych zajęciach terenowych, zaplanowanych w scenariuszu konkursu „Dzieci na Tropie Śmieci – Razem chronimy nasza przyrodę”. Następnego dnia, we wtorek 17 kwietnia, zajęcia terenowe przeprowadzi trzeci uczestnik konkursu – Zespół Szkół w Dąbiu.
Połączone ze zbiórką śmieci porzuconych w lesie, zajęcia te mają na celu edukację ekologiczną młodzieży poprzez udział w obserwacjach otaczającej przyrody, a dodatkowo, zgromadzenie przez uczestników konkursu materiału, który posłuży im do przygotowania konkursowych zgłoszeń (prezentacji multimedialnych lub filmików).
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7–16 lat, uczęszczających do szkół w gminie Łuków. Do udziału w pierwszej, pilotażowej, edycji konkursu zostały zaproszone trzy szkoły – Zespół Szkół w Dąbiu, Zespół Szkół w Zalesiu oraz Zespół Szkół w Gręzówce. Spośród uczniów ww. placówek wyłonionych zostało sześć zespołów skupiających w sumie 100 uczestników w wieku od 9 do 16 lat. Konkurs toczy się w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej.
Konkurencja zespołowa, w której 16 i 17 kwietnia będą pracować konkursowe zespoły, polega na współdziałaniu całej klasy we wspólnej realizacji zadań terenowych w lesie połączonych ze zbiórką śmieci, a następnie na zespołowym opracowaniu reportaży prezentujących wnioski z przeprowadzonych badań i obserwacji. Ze względów bezpieczeństwa, w trakcie zbiórki śmieci uczniowie zbierają jedynie drobne opady – za usunięcie odpadów niebezpiecznych i/lub wielkogabarytowych odpowiada Organizator.
Konkurs zaplanowany został w nurcie edukacji ekologicznej młodego pokolenia. Działanie edukacyjne „Dzieci na tropie śmieci” realizowane jest w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska” przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z VIVENGE Sp. z o.o.(Organizatorzy Konkursu).
Konkurs „Dzieci na Tropie Śmieci – Razem chronimy naszą przyrodę” jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej, nie tylko uczniów, ale także dla społeczności lokalnych.
Założeniem programowym Konkursu „Dzieci na tropie śmieci – razem chronimy naszą przyrodę” jest zwrócenie uwagi na konieczność i na możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę.
Organizatorom przyświecała również idea, aby działania edukacyjne prowadzone przy okazji konkursu były okazją do poszerzenia wiedzy na temat jego ochrony, i aby znacząco wpłynęły na zmianę postaw wszystkich członków społeczności w gminie Łuków.
Dodatkowo w dniach 16 – 22 kwietnia zachęcamy wszystkie okoliczne szkoły do włączenia się w akcję sprzątania okolicznych lasów. Każda zainteresowana akcją szkoła, może zgłosić się do organizatora konkursu w celu rejestracji i otrzymania bezpłatnych scenariuszy zajęć. Konkurs trwa od 26 lutego do 15 czerwca. Aktualne informacje dostępne są na stronie www.NaTropie.gridw.pl.