Jak wynika z informacji o stanie bezpieczeństwa w powiecie łukowskim, w ubiegłym roku wzrosła liczba przestępstw o charakterze korupcyjnym. W 2016 roku było takich przypadków 7, a w 2017 aż 54. Jak się okazuje na ten wzrost wpływ miało to, co działo się na jednej ze stacji diagnostycznych w Łukowie.
Jak informuje nas komendant nadkom. Leszek Misiak, w ubiegłym roku łukowscy policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzili śledztwo dotyczące tego co działo się na jednej ze stacji diagnostycznej. Ustalono, że kliku diagnostów w zamian za korzyść majątkową poświadczało nieprawdę w dowodach rejestracyjnych, wystawiając odpowiednie zaświadczenia właścicielom aut, których samochody nigdy nie zostały poddane badaniom. Takich przypadków było ponad 50.
Śledztwo w tej sprawie zostało już zakończone, a akta sprawy przekazane do sądu.