Wybór nowego prezesa ŁKS Orlęta Łuków oraz uzupełnienie składu Zarządu Klubu – to dwa główne punkty programu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w piątek 23 marca. Zebranie zwołane zostało po tym, jak Adam Kulik złożył rezygnację z funkcji prezesa Orląt.
Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II. Początek spotkania godzina 17.15. W przypadku braku kworum w I terminie (co najmniej połowy obecnych członków uprawnionych do głosowania), wyznacza się drugi termin w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Prawo udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków mają członkowie Klubu z uregulowanymi składkami członkowskimi wg stanu na dzień Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. O sposobie uregulowania należnych składek informuje biuro Klubu przy ul. Warszawskiej 15, tel. 25 798 98 10.