Szkoła Podstawowa nr 4 w Łukowie aktywnie włączyła się w akcję „Lubelszczyzna dla Syrii”. Od października 2017 do stycznia 2018 uczniowie codziennie zbierali do specjalnej puszki pieniądze. Młodzież wykonała plakaty informujące o sytuacji w Syrii,  przebiegu wojny i jej skutkach.
Po feriach akcja nabrała tempa dzięki organizacji szkolnej kawiarenki. Przygotowali ją uczniowie skupieni wokół Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego oraz Klubu Promocji Zdrowia działającym w placówce. W każdy czwartek uczniowie rozprowadzali wśród swoich rówieśników różne smakołyki.
Łącznie zebrano 1000 zł.  Pieniądze zostaną przelane na specjalne konto, a stamtąd trafią do syryjskich rodzin. Zostaną przeznaczone na odbudowę i remont domów, które uległy zniszczeniu podczas wojny.