We wtorek, 27 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej     nr 4 w Łukowie gościli Anetę Rytel – ratownika medycznego  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Łukowie, która przeprowadziła warsztaty  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wybranych nagłych wypadkach.
Na wstępie uczniowie omówili, czym jest pierwsza pomoc, poznali procedurę wzywania służb ratunkowych i rzetelnego przekazywania informacji dotyczących nieszczęśliwego zdarzenia. Następnie każdy uczeń ćwiczył kontrolowanie czynności życiowych, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz resuscytację krążeniowo – oddechową z użyciem fantomu oraz specjalistycznego sprzętu medycznego.