Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Radzyniu Podlaskim w 2017 roku przeprowadzał w naszym rejonie kontrole zwolnień lekarskich. Efektem tych kontroli jest 643 tys. zł, które musieli do ZUS zwrócić osoby nienależnie korzystające z świadczeń chorobowych.
Radzyński ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie z terenu Białej Podlaskiej oraz powiatów: radzyńskiego, bialskiego, łukowskiego i parczewskiego.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza, czy chory prawidłowo korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Jak co roku instytucja zakwestionowała część zwolnień. To przede wszystkim przypadki pracy na zwolnieniu lekarskim. Co ciekawe wiele z nich dotyczyło pracowników służby zdrowia, na przykład pielęgniarek, które w czasie zwolnień realizowały wizyty domowe albo rejestrowały pacjentów w przychodni. Do pracy przyszedł też chory palacz w kotłowni, inspektor BHP, kwiaciarka i wuefista. A kilku członków rad nadzorczych uczestniczyło w posiedzeniach rad, mimo zwolnienia lekarskiego w podstawowym miejscu pracy. Inspektorzy radzyńskiego ZUS stwierdzili nieprawidłowości w przypadku 44 zwolnień. Z tego powodu do kasy funduszu chorobowego wróciło 43,1 tys. zł.
Drugi rodzaj kontroli prowadzą lekarze orzecznicy ZUS. Sprawdzają, czy w dniu badania pacjent jest nadal niezdolny do pracy. Jeśli okaże się, że badany może wrócić do pracy, to lekarz skraca jego zwolnienie lekarskie. Kontrolowany zachowuje prawo do świadczenia chorobowego tylko do dnia badania. W 2017 roku w lekarze orzecznicy radzyńskiego ZUS skrócili 30 zwolnień. Skutek finansowy tej kontroli to prawie 9,8 tys. zł.
Dla osób, które są na zwolnieniu lekarskim po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (np. po zakończeniu umowy o pracę), przepisy przewidują ograniczenie wysokości zasiłku. Dotyczy to również świadczenia rehabilitacyjnego pobieranego po zakończeniu ubezpieczenia. Podstawa wymiaru takiego świadczenia nie może być wyższa niż przeciętne wynagrodzenie krajowe. Z tego tytułu w kasie funduszu chorobowego zostało 565,1 tys. zł. Obniżenie wysokości dotyczyło 364 świadczeń w regionie.