Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łukowskiego przeprowadzi kontrolę w Domu Pomocy Społecznej
w Ryżkach. Sprawdzana ma być sytuacja w placówce oraz finanse. Tymczasem, jak zapowiada Adam Zaniewicz, przewodniczący komisji zakładowej „Sierpień 80”, 22 lutego ma odbyć się kolejny protest, na którym mają pojawić się związkowcy ze Śląska i Świdnika.
Decyzja o przeprowadzeniu kontroli została podjęta na ostatniej sesji Rady Powiatu Łukowskiego, na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Karola Ponikowskiego. Jest ona związana z trwającym wciąż w DPS w Ryżkach pogotowiem strajkowym. Komisja Rewizyjna ma zamiar spotkać się zarówno z pracownikami, jak i dyrekcją Domu. Kontrola w Ryżkach ma zostać przeprowadzona na przełomie lutego i marca.
Przypomnijmy. Na początku ubiegłego roku Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”, działający w DPS w Ryżkach wszedł w spór zbiorowy z dyrekcją placówki. W listopadzie ogłoszono pogotowie strajkowe. Na ogrodzeniu Domu pojawiły się transparenty. Odbyły się też dwie pikiety, w Ryżkach i w Łukowie. W grudniu na sesji Rady Powiatu odbyła się dyskusja dotycząca sytuacji w Domu Pomocy Społecznej. Teraz ma odbyć się kontrola komisji rewizyjnej. Pogotowie strajkowe wciąż trwa, a pracownicy DPS wciąż domagają się podwyżek płac.