Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej jest na dobrej drodze, by kupić kolejne pamiątki po nobliście. Na zakup m.in. rękopisów „Listów z Afryki”, albumu rodzinnego Henryka Sienkiewicza, książek z jego biblioteki, pamiątkowego wachlarza i rysunków wykonanych przez autora „Trylogii”, placówka zebrała już około 1/3 potrzebnej kwoty.
Oprócz 25 kart rękopisów „Listów z Afryki”, muzeum chce kupić album rodzinny Henryka Sienkiewicza, 20 książek z jego biblioteki, pamiątkowy wachlarz z wpisem m.in. Henryka Sienkiewicza i cytatem z Hamleta, zapisem nut i podpisem Ignacego Jana Paderewskiego i rysunkiem Stanisława Wyspiańskiego oraz rysunek wykonany przez Henryka Sienkiewicza, a przedstawiający powstańca styczniowego i malarza Ludomira Benedyktowicza.
Pierwszym poważnym partnerem, który muzeum pozyskało dla realizacji tego pomysłu, została Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest szansa na pozyskanie kolejnego partnera, który deklaruje pomoc w tej akcji. To firma, która wsparła muzeum przy zakupie fragmentów rękopisów „Potopu”.
Osoby, firmy bądź instytucje, które chcą wspomóc placówkę w realizacji tego pomysłu, mogą wpłacać dowolne datki na specjalne konto w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie o numerze: 77 9203 0002 0000 4691 2000 0040.
Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: muzeumhs@wp.pl lub telefonicznie pod numerami: 25 755 90 00 i 505 43 82 43.