Ponad 1,5 miliona zł wydano przez ostatnie 2 lata na opracowywanie projektów, koncepcji i audytów związanych z budową nowego skrzydła łukowskiego szpitala. Na tą kwotę składają się także wynagrodzenia ekspertów, doradców i pracowników etatowych, którzy przez prawie dwa lata pracowali nad przygotowywaniem dokumentacji związanej z rozbudową szpitala.
Taką informację przedstawił na ostatniej sesji Rady Powiatu Łukowskiego radny Henryk Lipiec, który zestawienie poniesionych kosztów otrzymał od obecnego dyrektora szpitala. Z informacji wynika też, że przez ostatnie 10 lat w szpitalu przygotowywano różne inwestycje, m.in. na budowę lądowiska oraz remont bloku operacyjnego i traktu położniczego. Miały one dostosować szpitalne oddziały do standardów określonych przez ministra zdrowia. Na wszystkie te plany, koncepcje i projekty wydano ponad 1,5 miliona złotych. Najwięcej, bo ponad 1,1 mln zł wydano w latach 2016-2017. Zdaniem radnego Henryka Lipca, większości tych planów nigdy nie udało się zrealizować, bowiem nie było na to zgody Zarządu Powiatu. Natomiast kiedy wydano zgodę na rozbudowę szpitala, to i tak z tego zrezygnowano.
Radny Henryk Lipiec mówił też o nagrodzie, jaką w ubiegłym roku otrzymał Władysław Kobielski. Pytał, jak to możliwe, że przyznano ją osobie, która miesiąc później została zwolniona. W odpowiedzi starosta Janusz Kozioł stwierdził, że nagrodę przyznano na wniosek Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ.
Relacja z sesji Rady Powiatu już w piątek 2 lutego w Master TV.