Łukowski Urząd Miasta nawiązał współpracę ze schroniskiem dla osób bezdomnych w Białej Podlaskiej. To druga placówka po ośrodku w Wilczyskach, gdzie Miejski Ośródek Pomocy Społecznej może kierować osoby bezdomne.
Nowe przepisy dotyczące świadczenia pomocy na rzecz osób bezdomnych zobowiązują samorządy do nawiązania współpracy również z takimi schroniskami, które przyjmują osoby bezdomne będące w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z przyjętą uchwałą miesięczna odpłatność za pobyt w schronisku nie może być większa niż 70 % miesięcznego dochodu osoby w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz nie może przekraczać 100% miesięcznego kosztu pobytu osoby w schronisku. Realizacją obu uchwał zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.