Ile kosztował niezrealizowany projekt rozbudowy szpitala? Czy W. Kobielski dostanie odprawę? Kto ma rację w sporze w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach? Jaki będzie budżet powiatu na 2018 rok? Te trzy tematy oraz wiele innych poruszono na ostatniej sesji rady Powiatu Łukowskiego. Relacja z obrad w piątek 12 stycznia od godziny 20.00.
Pierwszą cześć sesji zdominowała dyskusja na temat sytuacji w szpitalu po odwołaniu Władysława Kobielskiego z funkcji dyrektora. Starosta Janusz Kozioł poruszył temat finansów szpitala. Mówił m.in. o zapewnieniach W. Kobielskiego ze szpital ma 5 mln zł z nadwykonań. Jak się później okazało, tych pieniędzy już nie ma. Ponadto radni pytali o koszty poniesione na opracowanie dokumentacji i projektu rozbudowy szpitala i pensje osób, które się tym zajmowały. Padło też pytanie o pismo W. Kobielskiego do Zarządu Powiatu, w którym były dyrektor zażądał wypłaty trzymiesięcznej odprawy. Na sesji starosta wyjaśnił, że  po tym jak odwołano W. Kobielskiego z funkcji dyrektora, rozwiązano z nim również umowę o pracę. Ale już następnego dnia podpisano nowa umowę. W. Kobielski objął stanowisko zastępcy ordynatora na oddziale neonatologicznym. Podpisano też porozumienie, w którym były dyrektor zgodził się na rezygnację z odprawy.
Obszerną cześć sesji stanowiła również dyskusja na temat protestu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. Postulaty protestujących przedstawiał Adam Zaniewicz, przewodniczący komisji zakładowej WZZ „Sierpień 80”. Odpowiadał mu starosta Janusz Kozioł, który jak mówił nie ma możliwości finansowych aby spełniać żądania pracowników DPS. W dyskusji, oprócz radnych, głos zabierali  także dyrektor DPS w Ryżkach Wojciech Pogodziński i dyrektor PCPR Lech Dębczak.
Ważnym punktem obrad było także uchwalenie budżetu powiatu na 2018 rok. Uchwałę poprzedziła gorąca dyskusja.
Relacja z budżetowej sesji Rady Powiatu już w piątek 12 stycznia od godziny 12.00.